Register

Bengaluru Poetry Festival
4th Edition
20th & 21st July

Khayal is musical poetry that flows with Time and Space – Neela Bhagwat

தலை கோதி மடி சாய்த்துக்கொள்ளும் நட்பாகக் கவிதையை உணர்கிறேன். அதே உணர்வை வாசகருக்கும் கொடுக்குமானால் அதைச் சிறந்த கவிதையாகக் கருதுகிறேன். அடுத்தடுத்த தலைமுறை வாசகருக்கும் நட்புணர்வைத் தருமானால் அதை மிகச் சிறந்த கவிதை என்பேன் – Perumal Murugan

There is a no man's land between conscious and the sub-conscious mind. This is where poetry grows in some minds. – Javed Akhtar

I've been trying to continuously simplify for my own self what the idea of poetry means to me. I think I came close to the answer when I heard the poet Robert Pinsky in an interview once say, poetry is like a songbird singing itself hoarse in the forest, singing about what it feels like to be that particular bird on earth, in that place, in that time. – Rohan Chhetri

As Mandelstam said, "The people need poetry as much as they need bread. – Amit Chaudhuri

Poetry is a retrieval of music from life and language. – Mani Rao

Apni pehchan ke masaayil hain, Sher kehna to ik bahana hai. – Ayaz Rasool Nazki

                        Poetry is freedom. – Salma                                                    

I write to understand and to question the worlds I live in. – Tsering Wangmo Dhompa

It is perhaps a complete dichotomy that one's poetry, a “dialogue between self and soul”, achieves closure, and truly enhances itself when it sheds its self-consciousness and allows itself to become a bridge, allowing others in and going where it has never been before. I thank the Bengaluru Poetry Festival for the privilege of being able to share some of my work. – Varun Gandhi

It is heartening to know that a festival of poetry is being launched in Bangalore when many publishers and critics seem to think that poetry is a dying art. But poetry is the densest and the most passionate articulation of human angst and resistance in a world that is becoming increasingly inhuman. – K. Satchidanandan

The programming is a mix of the popular and the purist. From the epics to poems of solitude, chaos and everyday life, the festival will hit every note. – Shinie Antony

Bengaluru Poetry Festival is as significant as our own Oora Habba.Celebrating poetry has never been this exciting. Not to be missed. Its an honor to be a part of it. – Prathibha NandakumarSchedule

Saturday 20th July 2019

9:45 am - 10:00 am

Lighting of the Lamp

Invocation by Sharanya Krishnan accompanied by Sharanya Sankar

10:00 am - 10:45 am

MC Sher in the House
Gully Boy comes to Bangalore

Siddhant Chaturvedi with Nimisha Dean

10:45 am - 11:15 am

- Anaathmana Kaavya Yaana

H.S. Venkatesha Murthy interacts with Sindhu Rao and Veeranna Madiwalar

11:15 am - 11:45 am

The Body is Also in The Soul

Hoshang Merchant

11:45 am - 12:15 pm

When We Were Very Young
Writing poetry for children

Anushka Ravishankar, Hemant Deolekar and Sampurna Chattarji with Barnali Ray Shukla

12:15 pm - 12:40 pm

Marathi Women & their poetry

Anuradha Patil and Pradnya Daya Pawar

12:40 pm - 1:20 pm

Quietly Flows the Word

Jayshree Misra Tripathi, Satyajit Sarna and Sudha Rao with Monica Mody

1:20 pm - 1:45 pm

ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ
- Peedan da Paraga
Poetry from Punjab

Sarbjot Behl and Seema Grewal

1:45 pm - 2:30 pm

Majnu Ka Tila
A poetic performance in Hindi

Raj Shekhar accompanied by Swaroopnath Bhatra on guitar

2:30 pm - 2:40 pm

ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ವಸಂತ
- Ello Halagi Hogiddane Vasantha

Veeranna Madiwalar

2:40 pm - 3:20 pm

I Never Saw a Moor, I Never Saw the Sea
The prescient in poetry

Barnali Ray Shukla, Monica Mody, Poorna Swami and Sukrita Paul Kumar with Sudha Rao

3:20 pm - 4:05 pm

Namma Poets
Boys and Girls from Bangalore

Atul Jain, Faiz Akram, Lynessa Coutto, Pooja Ugrani, Shanmukharadya K P, Shruthi B R and Vishnu Pathak with Poornima Laxmeshwar

4:05 pm - 5:05 pm

Sound and the Word
Poetry from different corners

Anitha Thampi, Manu Dash, Rike Scheffler, Shariq Kaifi and Tenzin Tsundue with Anjali Purohit

5:05 pm - 5:45 pm

Truth Triumphs - Revisiting Harishchandra

Vanamala Viswanatha

5:45 pm - 6:30 pm

Kitchen Travels

Barnali Ray Shukla, Seema Grewal and Sukrita Paul Kumar with Jayshree Misra Tripathi

6:30 pm - 7:30 pm

Tere Sang Yaara
An evening with Qalam Ke Baahubali

Manoj Muntashir with Sundeep Bhutoria

7:30 pm - 9:00 pm

When words dance to music

A performance by TM Krishna set to Perumal Murugan's poetrySunday 21st July 2019

9:45 am - 10:00 am

Musical Performance

Sounds of Isha

10:00 am - 11:15 am

Of Metre and Mysticism

Sadhguru in conversation with Arundhathi Subramaniam

11:15 am - 12:15 pm

God as a Customer
A Bharatanatyam performance

Deepti Sudhindra and Padmini Ravi

12:15 pm - 1:05 pm

A Rose by Any Other Name
Translating verse

Arunava Sinha, Huma Mirza, Manu Dash, Ranjit Hoskote and Mani Rao with Sampurna Chattarji

1:05 pm - 1:30 pm

നീർക്കവിതകൾ
- Neerkavithakal
From God's Own Country

Anitha Thampi and TP Rajeevan

1:30 pm - 2:15 pm

The Rest is Resonance
Performance poet from Germany

Rike Scheffler

2:15 pm - 3:00 pm

Kya Toh Samay
Modern Hindi / Urdu poetry

Arun Dev, Hemant Deolekar, Shariq Kaifi and Sudhir Ranjan Singh with Sourav Roy

3:00 pm - 3:25 pm

An Actor and A Poet

Andrea Jeremiah with Anuja Chandramouli

3:25 pm - 3:50 pm

Rap - A Contemporary voice of Kannada poetry

Gubbi, KrAzzY and MC Bijju

3:50 pm - 4:05 pm

Rebel With a Cause

Maitreyee Chowdhury with Jeet Thayil

4:05 pm - 4:35 pm

কীভাবে লিখি , কেন লিখি
- How we Write and Why we Write
Bengali kavita

Arunavan Sinha and Mandakranta Sen

4:35 pm - 4:50 pm

Love Without a Story

Arundhathi Subramaniam with Jeet Thayil

4:50 pm - 5:35 pm

Love in Unreal Times

Arundhathi Subramaniam and Ranjit Hoskote

5:35 pm - 6:05 pm

When Verse Goes Viral

Arun Dev, Poorna Swami and Tenzin Tsundue with Satyajit Sarna

6:05 pm - 6:30 pm

Speaking in Tongues

Anjali Purohit and Sampurna Chattarji

6:30 pm - 7:30 pm

The Poet and The Patriot

Hoshang Merchant, Mandakranta Sen, Prathibha Nandakumar, Sarbjot Behl, Sundeep Bhutoria and TP Rajeevan with Huma Mirza

7:30 pm - 8:30 pm

Agar Tum Saath Ho...
A concert by
भारत का पहला
Poetry Band

Irshad Kamil and InkbandWorkshops

Saturday 20th July 2019

2:45 pm – 4:15 pm

Come To Your Senses - A Masterclass with Ranjit Hoskote

Description:
Say 'Poetry' and people think of words and the magic - or challenge - of linking words together in such a way that they shimmer, dance and mean more than they say. How do words evoke the cadences of music, the dazzle or suffusion of colour, the textures of touch? Are our various senses tied to separate experiences, or can they come together in a condition of synaesthesia? Hoskote will present and annotate examples from the work of several poets, including his own, and will invite the participants to respond to visual and auditory prompts in brief, focused exercises.

Language: English

Duration: 90mins, participants to be in their seats 15 mins prior


Note: Limited to 15 participants

Ticket Charge: Rs. 500/- per participant, non-refundable

Get ticket

4:30 pm – 5:30 pm

Basics of Poetry Writing - A Workshop by Hemant Deolekar

Description:
During this workshop, poet Hemant Deolekar will discuss the creative process in detail, which will set aspiring poets on the path for developing greater sensitivity and imagination. Through a guided writing exercise, the participants will also develop newer perspective of seeing the world around them more poetically.

Language: Hindi

Duration: 60mins, participants to be in their seats 15 mins prior


Note: Limited to 25 participants

Ticket Charge: Rs. 500/- per participant, non-refundable

Get ticket

Sunday 21st July 2019

12:00 pm – 1:00 pm

Contemporary Hindi Poetry : Tendencies and Struggles – A Masterclass with Sudhir Ranjan Singh

Description:
During this masterclass, poet and scholar Sudhir Ranjan Singh will help participants appreciate how Hindi poetry is changing in contemporary times, and make them mindful of the challenges that lay ahead. Besides some guided activities in which participants will engage, they will also open up to their personal struggles in writing poetry, and the facilitator will address them.


Language: Hindi

Duration: 60mins, participants to be in their seats 15 mins prior


Note: Limited to 25 participants

Ticket Charge: Rs. 500/- per participant, non-refundable

Get ticket

2:30 pm – 3:30 pm

Sanskrit prosody for absolutely-not-Sankrit poets with Mani Rao

Description:
What good can come of deconstructing metrical schemes in Sanskrit poetry -- long and short syllables, fixed patterns, duration as a measure? Of course, you will finally become savvy about the sound structures in those Sanskrit mantras and poems. But your own poetry will gain in rhythm, and you will become conscious of syllables like never before. Push yourself! No pain - no gain.

Language: English and Sanskrit

Duration: 60mins, participants to be in their seats 15 mins prior


Note: Limited to 25 participants

Ticket Charge: Rs. 500/- per participant, non-refundable

Get ticket


For Children

Saturday 20th July 2019

10:30 am – 11:45 pm

Karimuga the Pleasant Little Rakshasa with Nivedita Subramaniam

Description:
Meet Karimuga the rambunctious rakshasa and find out why he is the happiest of them all. A session with storytelling, rhyme and a little bit of craft thrown in.

The session will be conducted by Niveditha Subramaniam, a writer-illustrator based in Chennai. She cherishes every opportunity to celebrate her abiding love for visuals and has published 14 books, ranging from picture books to teen-fiction and a graphic novel for young adults. Her latest offering is This is me, Mayil (co-authored with Sowmya Rajendran). A wordless picture book is in the pipeline. Niveditha is a Charles Wallace India Trust Scholar (2015 – 2017) and a recipient of the Bal Sahitya Puraskar (2015). Six of her titles have been recommended by the CBSE and 2 by the NCERT for schools.

Age Guidance: 4 Years and Above

Language: English

Duration: 1 Hour and 15 mins


Note: Free Attendance but Limited to 25 children

Register Now

12:00 pm – 01:00 pm

Of Bug, Bee and Beast with Devaki Panini

Description:
Come discover quirky poems dedicated to the world of bugs so that little boys (and girls) will not annihilate them but preserve them as a part of the living Earth. Discover an emotion about these creatures and make them more human.............. in an attempt to create solidarity with these smaller (and slightly bigger) creatures!

The session will be conducted by Devaki Panini, an environmental lawyer and a poet writing on significant environmental themes. In 2015, Devaki started writing in earnest and returned to her first love of poetry. She wrote Of bug, bee and beast, a book of poetry for children and young adults in order to allow a humourous and quirky comment on the similarities between these creatures and human beings.

Age Guidance: 10 Years and Above

Language: English

Duration: 1 Hour


Note: Free Attendance but Limited to 25 children

Register Now

1:15 pm – 2:30 pm

Excuse Me, Is This a Poem? with Anushka Ravishankar

Description:
Should poetry always be about pretty flowers and profound thoughts? Let's try getting real. Let's make poetry out of smelly things and oily things, silly things and daily things. Yup, this too can be poetry!

The session will be conducted by Anushka Ravishankar. She has written over thirty books for children, including picture books in verse, chapter books, retellings of folk tales and non-fiction. Several of them have been published internationally and have won awards. Some of her books are: Catch That Crocodile, Moin and the Monster, To Market To Market and Tiger on a Tree. She has worked in an editorial capacity at Tara Books and Scholastic India. In 2012, she co-founded Duckbill Books, which publishes funny, edgy and exciting Indian books for children and young adults.

Age Guidance: 10 Years and Above

Language: English

Duration: 1 Hour and 15 mins


Note: Free Attendance but Limited to 25 children

Register Now

Sunday 21st July 2019

10:30 am – 11:45 pm

They searched for Blue - Mask and a Poem with Barnali Ray Shukla

Description:
Come, make us listen to your words, make friends with your imagination as you find your way to an imaginary world with your poems and us.

Here is a space and platform to create and not cater, thus open up new ideas for pre teens who are increasingly growing up in single kid families, and perhaps don't hang out enough with kids their age and given that living is increasingly in closed spaces.
In this workshop children work with one prop - a mask. The session will include DIY work and also ask the children to write a poem.

Age Guidance: 8 to 12 years

Language: English

Duration: 1 Hour and 15 mins


Note: Free Attendance, all material will be supplied but Limited to

Register Now

  25 children

1:15 pm – 2:15 pm

Tutu Plays Hide and Seekwith Ramya Srinidhi and Prashant Sankaran

Description:
A story session about adventures of a little girl and her furry friend

"It started as another ordinary Saturday for Tutu. No school, nothing to do but play with Kaalu. But then, almost as soon as they begun their first game of Hide and Seek, every thing changed...and an adventure began..."

Interactive story session by Ramya Srinidhi, followed by a free flowing interaction with the author, Prashant Sankaran.

Age Guidance: 6 Years and Above

Language: English

Duration: 60 mins


Note: Free Attendance but Limited to 25 children

Register Now

3:45 pm – 5:00 pm

Button Where? Button There! with Aparna Kapur

Description:
tep into the Universe as Aparna reads from her new poetry book Red Button, Blue Button. Using buttons as inspiration -- round, square, old, new -- participants will create their own button-creatures and learn how to write an irreverent poem to match.

The session will be conducted by Aparna Kapur who is the Deputy Editor at Pratham Books. She has previously worked as the Assistant Editor for the children’s science magazine, Brainwave, and written several comic books for Amar Chitra Katha. She has also co-authored Ruckus on the Road for Puffin.

Age Guidance: 6 to 12 Years

Language: English

Duration: 1 Hour and 15 mins


Note: Free Attendance but Limited to 25 children

Register Now


Media

August 06, 2019    INDULGE - THE HINDU

Here comes the rain

August 03, 2019    THE TIMES OF INDIA - BANGALORE

'I have the freedom to write what I want'

July 27, 2019    THE TIMES OF INDIA - BANGALORE

Voices of the Marginalised

July 25, 2019    DECCAN HERALD

On My Pinboard: Raj Shekhar

July 25, 2019    THE HINDU

Songs can be best friends

July 24, 2019    THE HINDU

Rapper on screen, poet off it

July 24, 2019    THE HINDU

I use different perfumes for different roles

July 23, 2019    THE HINDU

Poetry is music

July 23, 2019    ETIMES - THE TIMES OF INDIA

Bengaluru poetry festival sees dance, rap, and live music on stage too

July 22, 2019    THE TIMES OF INDIA - BANGALORE

The appeal of books, they say, is universal. - SPOTTED

July 22, 2019    DECCAN HERALD

Writing poetry is like throwing up

July 22, 2019    BANGALORE MIRROR

Poems beyond the page at poetry fest

July 21, 2019    THE TIMES OF INDIA - BANGALORE

Regional poetry, Gully Boy’s Siddhant shine at B’luru fest

July 21, 2019    THE HINDU

Verse appeal: Poetry fest begins in Bengaluru

July 21, 2019    DECCAN CHRONICLE

Literary: Bengaluru Poetry Festival

July 21, 2019    DECCAN HERALD Bangalore Edition

Workshops for children, Taj Westend

July 21, 2019    THE TIMES OF INDIA-BANGALORE TIMES

Regional poetry, Gully Boy’s Siddhant shine at Bengaluru fest

July 21, 2019    THE ECONOMIC TIMES

Bengaluru poetry festival puts the verse in versatile

July 20, 2019    BANGALORE MIRROR

'Tis the Season of poems

July 19, 2019    DECCAN CHRONICLE

Still we rise: Seeking sense with verse

July 19, 2019    THE NEW INDIAN EXPRESS INDULGE

Induldge Show Stopper

July 19, 2019    DECCAN CHRONICLE

Still we rise: Seeking sense with verse

July 17, 2019    DECCAN CHRONICLE

Slamming it

July 17, 2019    ANDHRA JYOTHY

CLCIK HERE TO READ

July 17, 2019    DECCAN CHRONICLE

Literary: Bengaluru Poetry Festival

July 17, 2019    DECCAN CHRONICLE

What's on - BENGALURU CHRONICLE

July 16, 2019    DECCAN HERALD

Poetry helps tech grad cope with illness

July 16, 2019             Samyuktha Karnataka

Click here to read

July 15, 2019    The Hindu-Metro Plus

Time to get into the rhyme

July 14, 2019    Deccan Herald

Every lit fest has a story...

July 13, 2019    Prajavani

July 12, 2019    WORLD POETRY MOVEMENT

https://www.wpm2011.org/node/1317

July 11, 2019    DECCAN CHRONICLE

Bengaluru Poetry Festival on July 21, 22

June 19, 2019             Prajavani-Metro

 

June 12, 2019             Andhra Jyothy

CLICK HERE TO READ


Our Supporters

Title Sponsor
Gold Sponsor
Silver Sponsor
Programming Partner
Gifting Partner
Media Partner
Radio Partner
Travel Partner

About Us

Our StoryThe Bengaluru Poetry Festival is the city’s only literary event dedicated to poetry. Organized by the not-for-profit Bengaluru Poetry Festival trust, the event has seen 3 back-to-back successful years, 2016, 2017 and 2018 and has attracted thousands of poetry lovers each year.

The three years of the festival has seen participation from over 180 poets, musicians, lyricists and performers and the programming has included Individual performances, Panel discussions, Workshops and Readings. The festival has brought poets and poetry from across the country, with substantial regional and ethnic flavours to the audiences of Bangalore.

The festival has grown to become a beloved fixture in the literary and cultural calendar of the city, and is now being recongnised across the country.

The Bengaluru Poetry Festival was conceptualized as a celebration of all things poetry. From the classical to the modern, from hymn to haiku, from ballad to ode, poetry is what makes language dance. The rhyme, the rhythm, the words all merge into the perfect pitch, so we think and ache, and remain human.

The festival was conceptualized, when the founders of the festival realized that while poetry as a form of self-expression was gaining immense popularity, and Indian poets, and poetry were increasingly being recognized the world over, there were limited opportunities available for poets within existing literary festival platforms. Thus was born the Bengaluru Poetry Festival in 2016, a platform for poets, and poetry.

An inherent love for poetry brought the core team together – to plan this festival in a spirit of gratitude and joy, as a salute to poets and the magical, magical world of their compositions.

Organizing TeamFestival TeamArchive

2017

2016


Archive

2017

2016


Contact Us

drop a line
There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!

thebookstore@attagalatta.com

80 4160 0677

96325 10126

Atta Galatta Bookstore

134, KHB Colony,

5th Block, Koramangala,

Bangalore-560095.

AT THE TAJ WESTEND, RACE COURSE ROAD, BANGALORE.

facebook twitter instagram youtube